Ceník

Aktuální ceník pevného bezdrátového připojení k internetu platný od 1.1.2021:

TarifAktivaceMesíční poplatekRychlost
maximální a inzerovaná
stahování/odesílání
Mbit/s
Rychlost
běžně dostupná
stahování/odesílání
Mbit/s
Rychlost
minimální
stahování/odesílání
Mbit/s
5G12000,- Kč300,- Kč25/315/2,17,5/0,9
5G22000,- Kč380,- Kč33/420/2,49,9/1,2
5G32000,- Kč450,- Kč40/524/312/1,5
5G42000,- Kč550,- Kč45/627/3,613,5/1,8
5G52000,- Kč700,- Kč55/833/4,816,5/2,4
Tyto tarify jsou dostupné pro obce Všemina, Dešná, Podkopná Lhota po fyzickém ověření na místě přípojky.

Popis služby:

• Trvalé připojení k Internetu v pevném místě bez časových omezení.
• Objem přenášených dat není zpoplatňován.
• Datová trasa je zakončena ethernet rozhraním s jednou statickou veřejnou IP adresou, která je zahrnuta v ceně připojení.
• Za příplatek je možné přiřadit další IP adresy.
• Tok dat může být řízen, např. při přetížení sítě.
• Měsíční poplatek je účtován čtvrtletně.

V případě velké trvající odchylky a velké opakující se odchylky může spotřebitel službu reklamovat do 2 měsíců od vzniku odchylky.

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě je stanovena na základě Všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 vydaného Českým telekomunikačním úřadem. Rychlost je vyjádřena v Mbit/s: download (stahování k uživateli) / upload (vkládání/odesílání od uživatele) pro přenos ethernetových rámců (L2) na vnitřní síti poskytovatele.
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Aktivace je paušální podíl na nákladech a investicích vynaložených poskytovatelem do sítě elektronických komunikací nutných k připojení účastníka a ochrany sítě elektronických komunikací. V případě podpisu smlouvy na dobu dvou let není tento poplatek zákazníkovi účtován. Smlouva uzavřená na dobu určitou přechází po uplynutí jejího trvaní automaticky na dobu neurčitou.